Tietoa ja ohjeita jäsenille

Sinettiseura

Kangasala SK on Sinettiseura! sinettimerkki

SINETTI MEIDÄN SEURASSAMME

Sinetti on laatumerkki. Se on meille ylpeyden aihe. Kangasala SK sai kolmannen kerran sinetin vuonna 2013.

Seuraava auditointi tapahtuu 2016.

Sinetin luonteinen toiminta kuuluu kaikkeen seuran toimintaan, mutta korostuu toiminnassa lasten ja nuorten kanssa. Nuorisovastaava on tärkeä yhdyshenkilö ja sinetin ”välittäjä” seurassa. Apuna tässä toimii seuran Sinettivastaava. Nuorisovastaavana vuonna 2015 toimii Jarmo Joutsensaari ja sinettivastaavana Sari Kontio. Sinettivastaavan toimenkuvaan kuuluu

  • jakaa Suunnistusliiton Sinettiseuroille välittämää tietoa
  • tiedottaa hallitusta ja seuran toimijoita sinettiasioissa
  • huolehtia, että sinettitapahtumiin osallistuu seurasta joku,
  • toimittaa sovitut Pelisäännöt Suunnistusliittoon ja
  • tiedottaa sinetistä seuran sivuilla

Sinettiasioissa kysy Sarilta tai surffaa www.sunnistusliitto.fi/nuoriso

 

Jokaisen panos laadukkaaseen seuratoimintaan on arvokas!

 MITÄ SINETTI MERKITSEE SEURALLE?

Sinettiä anotaan Suunnistusliiton kautta Valo ry:ltä, joka on kehittänyt kriteerit myöntämisen perusteiksi. Tässä on hyvin lyhyt tiivistelmä periaatteista, joiden mukaan sinettiseuran tulisi toimia. Tarkemmin sinettikriteerit löytyvät osoitteesta: www.suunnistusliitto.fi

Sinettiseura huolehtii jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta. Se toimii kasvatuksellisesti ja tarjoaa monipuolista liikuntaa. Seuralla tulee olla nuorisovastaava, sillä on kirjallinen toimintalinja ja seurassa laaditaan Pelisäännöt kaikissa alle 16-vuotiaitten ryhmissä nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa. Pelisääntöjen toteutumista valvotaan.

Seurassa kiitetään kaikkia toimijoita. Ohjaajat ovat käyneet ohjaajakoulutuksen ja seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä.

Sinetti ei ole ikuinen vaan, sitä pitää hakea 2-3v välein uudestaan. Hakuprosessiin kuuluu auditointi, jonka tarkoituksena on saada kuva seuran toiminnasta käytännössä. Auditoijat käyvät yhdessä seuran lasten/nuorten harjoituksessa ja haastattelevat seuraohjaajia. Eri kriteerit arvioidaan porrastetuin arvosanoin.

 

AJANKOHTAISTA SINETISSÄ

  • Haemme sinettiä uudelleen tänä syksynä vuosiksi 2016-2018.