Tietoa ja ohjeita jäsenille

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Kangasala SK ry, Katajatie 65 as 30, 36200 Kangasala

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Koivunen, harri.koivunen@kangasalask.fi, 0400 964397

3. Rekisterin nimi

Kangasala SK:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenyyden hoitaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Tietosisältö on: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietosisältö saadaan jäseniltä tai alaikäisten tapauksessa heidän vanhemmiltaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta muille. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille perustelluissa tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on sähköisessä taulukkomuodossa käytössä jäsenasioita hoitavalla hallituksen tai seuran jäsenellä. Jäsenrekisteristä voidaan tehdä paperisia kopiota tarvittaessa, mutta paperiset kopiot tuhotaan käytön jälkeen. Jäsenrekisteri muodostuu myös seuran verkkosivuille, jonne jokaisella seuran jäsenellä on käyttäjätunnus. Jäsentietoja käyttävät seuran vastuuhenkilöt jäsenyyden hoitamiseen. Seuran ulkopuoliset eivät pääse näkemään jäsentietoja. Jäsentietoja ei erikseen ole säädetty salassa pidettäviksi.