Ohjeistuksia TikuTaku-koululaisille

Suunnistusoppia verkosta

Tästä löydät listan erilaisista verkosta löytyvistä suunnistuksen perustiedoista.

Tule rasteille sivusto - perustietoa suunnistuksesta:

http://www.suunnistus.fi/

Yleisimmät karttamerkit:
http://www.suunnistusliitto.fi/harraste/suunnistuksen-alkeet/yleisimmat-karttamerkit/

Tärkeimmät karttamerkki muutokset:
http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2018/02/ISOM2017_t%C3%A4rkeimm%C3%A4t-muutokset.pdf
Karttamerkkimuutokset tarkemmin: http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2017/12/ISOM2017_muutokset.pdf

Suunnistuksen perusteita: http://kev-fi-bin.directo.fi/@Bin/707849543ac8b498f8f1c6390917d841/1473013026/application/pdf/571563/Harraste_Suunnistuskurssi%20Suomen%20Suunnistusliitto.pdf

Perustietoja Olé kartalla -sivustolta aiheittain:
Kartan värit: http://www.olekartalla.fi/kartanlukutaito/karttamerkit/kartan-varit/
Karttamerkki-kuvaparit: http://www.olekartalla.fi/kartanlukutaito/karttamerkit/kuvia-maastosta/
Kartan taittelu: http://www.olekartalla.fi/kartanlukutaito/kartan-suuntaaminen/kartta-kadessa/
Peukalotekniikka: http://www.olekartalla.fi/kartanlukutaito/kartan-suuntaaminen/peukku-paikalleen/
Kartan suuntaaminen maaston avulla: http://www.olekartalla.fi/kartanlukutaito/kartan-suuntaaminen/suuntaa-kartta-maaston-avulla/
Oman olinpaikan tunnistaminen: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/missa-olen/
Johdattelevat kohteet: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/minka-reitin-valitsen/johdatteleva-reitti/
Reitinvalinta: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/minka-reitin-valitsen/
Suunnistusajattelu: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/minka-reitin-valitsen/suunnistusajattelu/
Kartan suuntaaminen kompassilla: http://www.olekartalla.fi/kartanlukutaito/kartan-suuntaaminen/suuntaa-kartta-kompassilla/
Suunnassa kulku: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/suunnassa-kulku/
Kompassin osat: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/suunnassa-kulku/kompassin-osat/
Suunnanotto: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/suunnassa-kulku/suunnanotto/
Rastinotto ja kirkontornit: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/mista-rastille/
Korkeuskäyrät: http://www.olekartalla.fi/suunnistustaito/maastossa-eteneminen/

Reitinvalinta: http://www.suunnistus.fi/perustaidot/reitinvalinta/

Hyvä yhteenveto siitä, mikä on rastireitti (RR): http://oh.fi/suunnistus/suunnistuskoulu/mika-on-rastireitti-rr/
Ja tukireitti (TR): http://oh.fi/suunnistus/suunnistuskoulu/mika-on-tukireitti-tr/

Sprinttikartan erot: http://www.olekartalla.fi/kartanlukutaito/suunnistuskartat/sprinttisuunnistuskartta/
Sprintin kielletyt ja sallitut kohteet: http://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/tg14/kartta-kuvaparit/

Rastimääritteet:
http://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2014/08/Rastimaaritteet_Kilpailu.pdf
Lyhyempi versio tärkeimmistä rastimääritteistä:
http://iltarastit.com/rastimaaritteet.pdf

Hiihtosuunnistus - mitä se on?
IOF:n hiihtosuunnistuksen esittelyvideo: