2. Heponiemen Herätys

2. etapin myötä on aika verestää muistoja vuoden 2019 Jukolasta, kun Verikiven Virsta rantautuu nautinnolliseen, mutta haastavaan Heponiemi-Valkeisvuoren maastoon. Viimeistään tämän etapin myötä on aika herätellä ne viimeiset suunnistusajatukset talviteloilta, sillä hetkenkin ajatuskatkos näkyy hyvin herkästi syherönä "gepsiviivassa". Vastaatko Heponiemen haasteeseen, haistatko maastossa yhä Jukolan Venlojen ja Jussien hien? Tule ja koe Jukola -maasto uudelleen!


Yleiset ohjeet

Yleiset tapahtumaohjeet löytyvät Verikiven Virstan pääsivulta.


Tapahtumapaikka ja -aika

3-23.5.2021 Heponiemi-Valkeisvuori, Jukola 2019 maasto. Parkkialue Majaalahdentien varressa olevan metsästysmajan P-paikka.


Radat ja kartat

Mittakaava pikamatkan henkeen sopiva 1: 7500 / käyräväli 5m, koko A4. Valkeisvuoren kartta on uusittu vuonna 2019 ja on Janne Wecmanin kaunista kädenjälkeä. Karttaa on päivitetty merkitseviltä osin ratamestarin toimesta keväällä 2021. Rastimääritteet on painettu karttaan. Kartta avautuu rataa klikatessa. Ratamestarina toimii SK:n uusi vahvistus Lauri Nuuttila.

Vaativa

Helpohko


Lähtö

Lähtöön matkaa metsästysmajan parkista 600m.


Rastit

Rasteilla isot rastiliput koodeineen. Etapin sulkeuduttua rastipisteelle jätetään kreppinauha kesän harjoituspankkia varten. 


Maastokuvaus

Tapahtuman alue koostuu useammasta mäkialueesta, joiden väliset notkot ovat peitteisempiä. Mäkien päällystät ovat hyväkulkuisia ja rinteet ajoittain pienipiirteisiä. Mäkien juurelta löytyy paljon nuorta tiheämpää ja hitaampaa metsää sekä nuorempaa kuusikkoa, joka rajoittaa näkyvyyttä. Polkuja on alueella luonnostaan vähän, mutta Jukolan sekä Venlojen viestien vanhoja heikompia uria voi löytyä helpottamaan matkan tekoa. Tapahtumasarjan hengen mukaisesti maastoalueesta on pyritty hyödyntämään alueet, joilla on hyvä kulkukelpoisuus.Ratamestarin lausunto 21.4

Maastoalue ja rastipisteet on käyty alustavasti tarkistamassa viikolla 15. Suunniteltu maasto oli jo tuolloin tiheitä notkoja lukuun ottamatta juoksukelpoinen, suurimmalta osalta jopa täysin sula. Kevät etenee siis sellaisella vauhdilla, että Heponiemessä päästään juoksemaan hyvissä olosuhteissa. Erityisesti tiheillä alueilla suot ovat kuitenkin vielä hyvin märkiä. 

Ratojen alustavat pituudet ovat 2.1 ja 3.3 km. Kahden kilometrin rata tukeutuu selkeämpiin maastokohteisiin, kuten ajouriin, kuviorajoihin ja teihin. Ajoittain tarvitaan kuitenkin myös hieman käyränluku- tai suunnassa kulkemistaitoa lyhyiden mäkialueiden ylittämiseksi.

Radoista pidempi on haastava ja vaatii monipuolista suunnistustekniikkaa.

Molemmilla radoilla matkavauhti vaihtelee haasteiden mukaan, mutta on keskimääräisesti kovaa. Siksi suunnistajien suorituksen hallinta ja erityisesti maaston muotojen sujuva lukeminen nousee merkittävään rooliin. Ratojen tavoiteajat tulevat olemaan vanhan pikamatkan normien mukaiset.

Rtm. Lauri Nuuttila