Nopeusvoima

Nopeusvoimalla tarkoitetaan kykyä tuottaa suurin mahdollinen voima lyhyimmässä mahdollisessa ajassa tai suurimmalla mahdollisella voimalla. Nopeusvoimaharjoittelulla pyritäänkin kehittämään hermolihasjärjestelmän voimantuottonopeutta.  Suoritukset voidaan tehdä yksitellen, kuten vaikkapa kuntopallon heitoissa tai sarjoissa, kuten loikissa. Nopeusvoimaharjoittelu on myös kestävyysurheilijalle hyödyllistä, sillä sen kautta juoksun taloudellisuus paranee.

Suunnistajan nopeusvoimaharjoittelussa kannattaa suosia lajinomaisia liikkeitä ja suoritustapoja. Harjoituskauden nopeusharjoittelu on hyvä ajoittaa kilpailukauden kynnykselle ja osittain myös kilpailukaudelle tuomaan erilaista ärsykettä vääntävän suunnistusjuoksun (pitkä kontaktiaika alustaan) vastapainoksi.