Toimintalinja

Kangasala SK:n toimintalinja

Päivitetty  9/2020

Kangasala SK on ollut suunnistuksen Sinettiseura ja sen jatkumona Tähtiseura vuodesta 2008 alkaen. Tähtiseuran laatukriteeristön täyttäminen merkitsee tunnustusta laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Sen ovat seurallemme myöntäneet Suomen Suunnistusliitto ja Suomen Olympiakomitea.

Seuran toimintalinja on työkalu, jonka avulla suuntaamme ja arvioimme toimintaamme. Toimintalinjaa täsmennetään ja tehdään muutoksia tarvittaessa aika ajoin.

Visio
Kangasala SK on hyvän mielen huippuseura, joka tarjoaa suunnistuselämyksiä ja seuratoimintaa kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille; sekä huippu-urheilijoille että muuten lajin parissa toimiville.

Eettiset linjaukset

Hyvän mielen huippuseura
Jokainen seuraan kuuluva saa harrastaa suunnistusta omien tavoitteidensa mukaisesti. Jokaisella on oikeus harrastaa suunnistusta omalla tasollaan: kilpailijana, kuntoilijana, ohjaajana tai toimitsijana. Suunnistaminen tarjoaa harrastajilleen iloa ja mielihyvää.

Kannustaminen
Kaikissa seuran tapahtumissa kannustetaan kaikkia jäseniä tasapuolisesti heidän taitotasostaan riippumatta. Sekä ohjaajat, junnut että aikuiset saavat seuralta huomionosoituksen toiminnastaan seuran hyväksi. Kannustamme myös lasten vanhempia osallistumaan seuran toimintaan, mikä antaa heille mahdollisuuden terveen ja luonnon läheisen liikunnan harrastamiseen sekä toimimaan seuran hyväksi.

Koulutus
Seura kannustaa ja tukee ohjaajia, valmentajia sekä lasten vanhempia osallistumaan koulutukseen. Ne ovat avoimia kaikille halukkaille.

Päihteettömyys
Seuramme toiminnassa korostetaan terveitä elämäntapoja sekä päihteettömyyttä.
Nuorten päihteettömyyttä voidaan tukea ympäristön päihteettömyydellä, valmentajien ja vanhempien omalla mallikäyttäytymisellä ja asenteilla, yhteisillä pelisäännöillä, tiedon jakamisella sekä kodin ja seuran yhteistyöllä. Nuorten kanssa keskustellaan asiallisesti päihteistä; tarjoamalla nuorille mahdollisuus osallistua keskusteluun.
Seura-asu päällä ei saa nauttia päihteitä.

Ympäristö
Kangasala SK pyrkii toiminnassaan tukemaan kestävää kehitystä. Kartoitustoiminnassa sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestelyissä noudatetaan Suunnistusliiton ympäristöohjeita.

Tavoitteet
Kangasala SK:n tavoitteena on kehittää seuran toimintaa niin toiminnallisesti kuin urheilullisesti. Pitkän aikavälin kehityksen suunnitelmaksi on luotu Strategia 2021‒2025.

Seura järjestää joka vuosi kilpailuja ja on mukana iltarastitoiminnassa. Kangasala SK antaa kaikille jäsenille mahdollisuuden harrastaa lajia ja olla mukana hyvän mielen huippuseurassa.

Nuorisotoiminta
Lapsille ja nuorille monipuolinen ja laadukas nuorisotoiminta tarjoaa mahdollisuuden tutusta ja kiinnittyä suunnistukseen sekä luo edellytykset kehittyä suunnistajana (taito, fyysinen ja psyykkinen kehitys).  Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua toimintaan oman kiinnostuksen mukaan. Nuorisotoiminnassa voi kasvaa vastuulliseksi ja aktiiviseksi seuran toimijaksi omia vahvuuksia hyödyntäen.

TikuTakuSchool (711-vuotiaat)
Toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille toimintaa, jolla saadaan heidät pitämään liikunnasta luontoa kunnioittaen, onnistuneiden elämysten ja mukavan yhdessäolon kautta. TikuTakuSchool antaa perusvalmiudet suunnistukseen sekä kehittää lasten suunnistustaitoja sekä luoda edellytykset löytää suunnistus myös kilpailumuotona.

Uusille harrastajille opetetaan alkeet jokavuotisessa Hippokoulussa, jonka jälkeen siirrytään Tiku- ja Taku-ryhmiin.

Kaaharit -ryhmä (1115-vuotiaat)
Ryhmän tavoitteena on keskittyä erityisesti suunnistustaitojen kehittämiseen ikäluokalle sopivien harjoitusten avulla. Lisäksi tavoitteena on yksilöllisen liikkumisen ja harjoittelun kehittäminen ja lisääminen. 

SM-ryhmä (1420-vuotiaat)
SM-ryhmä auttaa nuorta kehittymään suunnistuksessa valitsemallaan polulla (harrastajana, kilpailijana, huippu-urheilijana) tarjoamalla monipuolista toimintaa ja tukea. Tavoitteellisesti harjoittelevia tuetaan harjoittelussa kohti menestystä SM-tasolla. Ryhmässä pyritään pitämään kaikki urheilijat mukana urheilullisesta motivaatiotasosta riippumatta. Nuorille urheilijoille tarjotaan erilaisia vastuutehtäviä seurassa (lasten ohjaaminen, ratamestarityöt, talkoovastuut, kilpailujen järjestämistehtävät).
SM-ryhmäläisiä rohkaistaan ja mahdollisuuksien mukaan tuetaan osallistumaan ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun ja kilpailuihin. Lisäksi rohkaistaan yhteiseen harjoitteluun erilaisista lähtökohdista ja tavoitteista huolimatta.

Edustusryhmä
Edustusryhmä antaa valmiudet kehittyä huippu-urheilijaksi sekä mahdollisuuden olla mukana aktiivisesti harjoittelevien ryhmässä. Se luo edellytykset menestyä SM- ja MM-tason kilpailuissa sekä suurviesteissä.

Masters-ryhmä
Masters-ryhmä on aktiivisesti mukana kilpa- ja talkootoiminnassa. Se tukee ja auttaa nuoria esim. valmennuksessa. Valmennustoiminta
Valmennustoiminnalla seura tarjoaa resurssien puitteissa valmennustietoa ja -apua. Seura käyttää Suunnistusliiton valmennuskoulutusta saadakseen seuraan uusia suunnistusvalmentajia ja -ohjaajia. Seura maksaa toimintaan sitoutuneille valmennus- ja ohjaajakoulutukset.  Seuran valmennus tukee urheilijoiden henkilökohtaista kehittymistä suunnistajana.
Seurassa toimivat valmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Seuralla on yhteinen valmennuksellisen näkemys joka kehittää kaikkien ryhmien tavoitteellista harjoittelua.

Hallitus
Hallituksen tavoitteena on pitää toimintalinja ajan tasalla, luoda taloudelliset puitteet seuratoiminnalle ja antaa suuntaviivat pelisäännöille. Hallitus seuraa  aktiivisesti kartoitustilannetta ja tekee yhteistyötä kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimintatavat

Koko seuraa koskevat päätökset tehdään yleiskokouksissa. Syyskokouksessa valitaan vuosittain puheenjohtaja ja erovuoroiset hallituksen jäsenet sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja budjetti. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Hallitus johtaa seuran toimintaa. Sen alaisuudessa toimivat eri ryhmät: TikuTakuSchool, Kaaharit, SM-ryhmä, Edustusryhmä  ja  Masters-ryhmä. Jäsenille ja heidän perheilleen tarjotaan projektiluonteisia tehtäviä toimia ryhmien tukena.

TikuTakuSchool
Seura järjestää joka kevät alkavan suunnistuskoulun suunnistusta aloitteleville lapsille ja nuorille. Samalla alkaa myös jatkoryhmä eri-ikäisille suunnistusharrastajille. Toiminta jatkuu ympärivuotisena; suunnistuskaudella ulkona ja talvisin sisällä TikuTaku-jumppana.

Kaaharit-ryhmä
Toiminta on ympärivuotista, ja tärkeimpiä toimintamuotoja ovat jumpat (talvikausi), leirit, taitoharjoitukset, fysiikkaharjoitukset sekä kilpailumatkat. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä TikuTakuSchoolin ja SM-ryhmän kanssa. Taitoharjoituksia järjestetään myös yhteistyössä Tampereen seudun muiden suunnistusseurojen kanssa.

SM-ryhmä
SM-ryhmän toiminta on ympärivuotista. Taito- ja fysiikkaharjoituksia on viikoittain. Leirejä pidetään kotimaassa erilaisia maastoja hyödyntäen. Kilpailutoiminta on erittäin aktiivista. SM-ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kaahari-ryhmän sekä Edustuksen kanssa.

Edustusryhmä
Edustusryhmä osallistuu ja järjestää säännöllisesti harjoituksia ja leirejä yhdessä nuorisojaoston kanssa. Ulkomailla kilpaillaan ja leireillään vuosittain. Edustusryhmä pyörittää iltarastitoimintaa.

Masters-ryhmä
Masters-ryhmä osallistuu aktiivisesti talkootyöhön ja järjestää mm. aikuissuunnistuskoulun. Osallistuminen kilpailuihin on aktiivista.

Valmennus
Valmennuspäällikkö vastaa seuran valmennustoiminnasta yhteistyössä ryhmien valmentajien kanssa.

Huolto- ja tukitoiminnot
Huoltotiimi auttaa seuran tuki- ja huoltotoimintojen järjestämisestä leireillä, kilpailuissa ja muissa tapahtumissa.

Kaikki toiminta on pääosin avointa kaikille seuran jäsenille! Tiedottamiseen käytetään seuran kotisivua, myClub-kalenteria ja sähköpostijakelua.

Organisaatio
Organisaatioon kuuluvat:
hallitus (pj  sekä vastuuhenkilöt edustus, nuoriso, Masters, talous, kartat, kilpailut, Iltarastit, jäsenrekisteri, IRMA-järjestelmä, sponsorisuhteet, varainhankinta, tiedotus)
ryhmät (TikuTaku, Kaaharit, SM-ryhmä, Edustus, Master)

Muut vastuuhenkilöt
Seuran hallitukseen kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja 2‒8 jäsentä. Jäsenet valitaan syyskokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi (puolet kerrallaan erovuorossa). Hallituksen tehtäviin kuuluu lakisääteisten tehtävien lisäksi mm. määritellä toiminnan alueet ja niille vastuuhenkilöt tai ryhmät.
TikuTakuSchoolilla, Kaahariryhmällä ja SM-ryhmällä on omat vastuuohjaajat. Edustuksella on manageri sekä naisten että miesten vastuuvalmentajat.

Pelisäännöt
Kaikissa nuorisoryhmissä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä junnujen ja heidän vanhempien kanssa keväällä.
Valmennus- ja urheilijasopimuksissa sovitaan edustusurheilijoiden pelisäännöistä. Mikäli ryhmässä syntyy erimielisyyksiä sovittujen sääntöjen noudattamisesta eikä ryhmä itse pysty ratkaisemaan ongelmaa, puolueeton henkilö tai viimekädessä hallitus tekee ratkaisun.

Arvot

yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, tavoitteellisuus, luontoarvot, helppo tulla mukaan.

Tutustu myös Strategia 2021‒2025 -sivuun.