Toimintasuunnitelma 2021‒2025

2020: Näin edetään toimintastrategian laatimisessa 


27.4. edistettiin 12 hengen voimin viiden vuoden strategian rakentamista videopalaverissa. Antti Rantala esitteli seurakyselyn tulokset, joista suurimmiksi kehityksen kohteiksi nousivat ryhmien välinen yhteistyö ja entistä parempi tiedotus ja avoimuus seuran sisällä. Strategian muodoksi suunnitellaan viiden pääotsikon (juniorit, edustus, masters & kuntosuunnistus, talous & kilpailut, jäsenasiat & tiedotus) alle kirjattavaksi kuhunkin kolme kohtaa, jotka ilmaisevat, mitä haluamme yhdessä tehdä, saavuttaa ja kehittää. Jenni Joensuu-Partanen oli valmistellut esityksen, jossa oli hyviä käytännön esimerkkejä teorian viemisestä käytäntöön. Puhuimme myös yhteisistä arvoista ja listasimme mieleen tulleita:

yhteisöllisyys, yhteistyö, laatu, positiivisuus, tuki yksilön tavoitteisiin, vastuullisuus, luontoarvot, puhtaasti, yhdenvertaisuus, avoimuusToukokuussa kokoonnutaan viidessä pienryhmässä. Katso kokousajat myClub-kalenterista.

Ryhmissä keskustellaan, 1) mitkä arvot ovat toiminnassamme tärkeimmät, eli mihin kaikkien kohtien tavoitteiden yhdessä tulisi perustua, 2) mitä oman ryhmän kolme kohtaa voisivat olla ja 3) mitä mieltä ryhmässä ollaan ideasta ottaa seuraan palkallinen toiminnanjohtaja. Tällä hetkellä yksi henkilö hoitaa erittäin laajasti kaikenlaisia seuran asioita. Palkallinen toimi mahdollistaisi asioiden tekemisen vielä entistä laadukkaammin ja kovalla motivaatiolla. Rahoituksen etsiminen voisi kuulua tehtävään.

Toukokuun lopussa kokoonnutaan esittelemään pienryhmien keskustelujen tulokset ja kirjataan niistä alustavasti strategia, jota voidaan vielä tarkentaa elokuussa, kun pohditaan yhdessä käytännön keinoja kohtien toteuttamiseen. Yhteisen palaverin ajankohtia on ehdotettu Doodle-kyselyssä, johon 6.5. klo 23:59 mennessä vastanneiden vastaukset otetaan huomioon ja valitaan ensimmäinen mahdollisimman monelle siihen mennessä vastanneelle sopiva ajankohta.

Elo-syyskuu

Käytännön kalenterin tekeminen viidelle vuodelle, tarkempi vuodelle 2021

Vuoden lopuksi kuluneen vuoden tarkastelu ja seuraavan vuoden tavoitteiden tarkentaminen. Mitä keinoja toiminnan arvioinnissa käytetään?Tavoite on, että lopputulos on käytännöllinen

Tavoitteet: miksi toimitaan

Arvot

Vastuuhenkilöt